Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Á.SZ.F.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Nautic Coffee Kft (Székhely: 2500, Esztergom, 30047/2 HRSZ, Adószám:66626574-2-31 (a továbbiakban: „Eladó”) és a Nautic Coffee Kft.. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”).

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.nauticcoffee.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton vagy telefonon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik vagy regisztráció nélkül ügyfélszolgálatunkon jelzi vásárlási szándékát. Telefonos megrendelés esetén elektronikus úton visszaigazoljuk a megrendelést. A megrendeléssel egy időben az Ügyfél elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés” ikonra kattintással jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit digitális formában tárolunk és archiválunk min. 3 (három) hónapig megőrizve. A Vásárló bejelentkezés után megtekintheti korábbi rendeléseit és azok állapotát.

Bármilyen észrevétel, kifogás, kérdés esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz!

Elérhetőségünk:

E-mail cím: porkolouzem@gmail.com

Internet cím: http://nauticcoffee.hu/

Telefon: +36 202575455

Levelezési cím: 2500, Esztergom, 30047/2 HRSZ

REGISZTRÁCIÓ:

Regisztráció hiányában, a vásárlás előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a Vevőnek regisztrációs űrlapot. Telefonon leadott megrendelés esetén minden alkalommal meg kell adni adatait. Az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves számla kiállításért és szállításért.

BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS VÉTELÁR:

A szerződés tárgya a www.nauticcoffee.hu internetes áruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerhetik meg.

A webáruház saját gyártású kávét forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

A termékekre vonatkozóan minden ár, beleértve az akciós árakat is visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.. Ha már a Megrendelő megrendelte a terméket, az ár az adott Megrendelő számára érvényben marad. A megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát és egyéb közterheket, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

TELJESÍTÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:

A www.nauticcoffee.hu  webáruházában történt megrendeléssel a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket, melynél fogva az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra a jelen általános szerződési feltételek az irányadók. A www.nauticcoffee.hu webáruházban történő vásárlás során a Vevő a felkínált szállítási módok (személyes átvétel, futárszolgálat) közül választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vevő minden szükséges adatot hiánytalanul megad. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Nautic Coffee Kft. felelősséget nem vállal. Termékeket kizárólag belföldre tudunk szállítani. A csomagot az Eladó a megrendelés leadásától számított 5 munkanapon belül szállítja ki a megadott szállítási címre. Amennyiben a fenti határidő bármilyen okból nem tartható, úgy a csomag feladásáról és a küldemény várható megérkezéséről az Eladó a Vevőt e-mail útján értesíti.  A Vevő a megrendelt áru vételárát és a szállítás díját a csomag kézhezvételekor fizeti meg a kézbesítőnek, tekintet nélkül arra, hogy a Vevő a vásárlás során mely szállítási módot választotta. Kivételt képez, ha Vevő a vételérat korábban banki átutalással teljesítette. Ezekben az esetekben nincs szükség a csomag átvételekor fizetésre.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokba foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az Interneten küldött és vagy fogadott bármilyen adat.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon.

- Bármely levél vagy adat elvesztése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Weboldal-hoz való csatlakozás miatt következett be.

A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védi meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Egyedül a Vevő felelős a Weboldal-hoz való kapcsolódásért és a Webáruház-ban való vásárlásért.

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

Az Eladó szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és vagy a Webáruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az Eladó nem vonható felelősségre, ha így tesz.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Weboldalon. Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagyni a vásárlással.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

 

ÁRU VISSZAKÜLDÉSE

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási időszak lejárta előtt, 14 napig attól a naptól számítva, amikortól a termék ténylegesen is a tulajdonába került, a Vevőnek jogában áll elállni jelen szerződéstől anélkül, hogy kötelezve volna rá, hogy megindokolja elállási döntését, illetve anélkül, hogy más költségeket is viselnie kellene mint a 34/2014. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 13. cikke (3) bekezdésében és a 14. cikkben leírtak.

A termék visszaküldésének költségét minden esetben a Vevő viseli.

Visszaküldeni terméket csak gyári állapotban lehet, külső sérülésektől, karcoktól, kopástól mentesen. 

Az Eladó visszafizeti a termék árát legfeljebb 14 nappal attól a dátumtól számítva, amikor a Vevő tájékoztatta a Nautic Coffee Kft-t  az elállási döntéséről.  Ugyanakkor az Eladó elhalaszthatja a termék árának visszafizetését mindaddig, amíg visszakapja az eladott terméket, vagy amíg a birtokába kerül egy bizonyíték, amely szerint a terméket már visszaküldték.

Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban, telefonon, vagy az alábbi űrlap segítségével. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig az ezt megerősítő e-mail elküldésének dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza.

    A terméket a következő címre várjuk: 2500, Esztergom, 30047/2 HRSZ

Az Eladó a termék vételárát minden esetben a Vevő által megadott bankszámlára téríti vissza. Utánvétes termékvisszaküldést az Eladó nem vesz át.

SZAVATOSSÁG    

- 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.

    - 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok).

LINKEK

- Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

    - MKEH

    - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

    SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

    A nauticcoffee.hu a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az ide vonatkozó törvények betartásával, és azt harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja ki.

PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA:

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél azonosítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben. 2013. július 1. napjától a 300 ezer Ft-os készpénzes ügyletnél is szükséges (szűkebb kőrű) adatok rögzítése. Ezért fenti értékhatárt elérő rendeléseket kizárólag utalásos formában vagy üzletünkben, személyes megjelenés alkalmával a szükséges iratokl bemutatása után teljesítjük

    SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA:

    „Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak: (i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, (ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja. E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el. Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon